SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS

Centras sudaro galimybes pedagogams dalyvauti IT studijose arba tobulinti praktinius įgūdžius. Kaip?

IT STUDIJOS

🎓Nemokamos informatikos mokomojo dalyko modulis ir informatikos mokslų magistro laipsnį suteikiančios studijų programos.

Studijuoti kviečiame projekto partnerių institucijose:

  • Vilniaus universitete;
  • Kauno technologijos universitete;
  • Vytauto Didžiojo universitete;
  • Vilniaus kolegijoje.

Artimiausius kvietimus studijuoti skelbsime EdTech centro puslapyje.

Baigę studijas pedagogai mokyklose padėtų kolegoms pereiti prie modernaus, inovatyvaus ugdymo proceso, nes studijuodami turės galimybę pagilinti IT taikymo virtualiajame ir nuotoliniame mokymesi žinias, įgyti reikiamus įgūdžius ir gebėjimus.

SKAITMENINIAI MOKYMAI

👩‍💻Siekiant kelti mokytojų kvalifikaciją, rengiamos skaitmeninių įgūdžių gerinimo programos priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 kl. pedagogams.

Programos metu pedagogai mokysis kurti skaitmeninį ugdymo turinį, susipažins su kibernetinio saugumo reikalavimais bei naujausių technologijų pritaikymu pamokoms. Taip pat bus gerinami informacijos valdymo įgūdžiai, supažindinama su bendravimo ir bendradarbiavimo skaitmeninėje erdvėje principais.

Dėmesys bus skiriamas ir pačių mokinių skaitmeninio raštingumo ugdymui, mokytojų turimų žinių bei gebėjimų perdavimui klasei. Mokytojai turės galimybę ne tik atlikti praktines užduotis, bet ir stebėti kolegų su mokiniais atliktas veiklas.
Mokymus sudarys kūrybinis programavimas, 3D modeliavimas, virtualios realybės bei dirbtinio intelekto naudojimas pamokose, atsižvelgiama į technologijų pritaikymą specialiųjų poreikių mokinių ugdymui.
Siekiant užtikrinti aukščiausius rezultatus, programa bus grindžiama Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistemomis „DigCompEdu“ ir „DigComp2.2“, kuriomis naudojasi dauguma Europos Sąjungos valstybių. Pagrindinis sistemų privalumas – personalizuoto mokymosi svarba. Standartizuotos sistemos leidžia visų lygių pedagogams išsamiai ir kokybiškai įsivertinti, nusistatyti skaitmeninių kompetencijų lygį ir tikslingai jas kelti.
ir daugiau apmokytų specialistų
mokinių, kuriuos mokys kompetencijas pagerinę mokytojai

Skaitmeninių kompetencijų klausimais konsultuoja:

Rita Baškienė

Skaitmeninių kompetencijų programos specialistė

Konsultuoja informatikos mokomojo dalyko modulio, informatikos magistrantūros studijų bei dėstytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo klausimais.
Tel. Nr. +370 618 21951
El. p. rita.baskiene@nsa.smm.lt

Rita Losevič

Skaitmeninių kompetencijų programos specialistė

Konsultuoja pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo klausimais.
Tel. Nr. +370 658 15398
El. p. rita.losevic@nsa.smm.lt

lt_LTLT