INOVACIJŲ KULTŪROS SKATINIMAS

Organizuojame vietinius ir tarptautinius renginius, bendradarbiaujame su užsienio partneriais. Siūlome stažuotes į švietimo inovacijų valstybes ir jų institucijas. 

TRUMPALAIKĖS STAŽUOTĖS UŽSIENYJE

Žmogiškąjį ryšį laikome esmine mūsų misijos dalimi. Todėl kvietėmė mūsų šalies pedagogus, švietimo inovatorius ir kitus švietimo bendruomenės narius dalyvauti trumpalaikėse pažintinėse stažuotėse į įvairiose šalyse veikiančius Edtech centrus bei mokyklas.
Užsienyje įgyta praktine patirtimi, kaip švietime sėkmingai pritaikyti technologinius sprendimus, dalyviai dalinosi savo bendruomenėse – mokyklose, kolegijose, universitetuose.
EdTech centras suorganizavo 9 stažuotes į įvairias šalis. Stažuotės vyko Suomijoje, Norvegijoje, Izraelyje,  Estijoje, Ispanijoje, Pietų Korėjoje. Stažuotės dalyviai pristatė Lietuvos situaciją ir proveržį diegiant skaitmenines mokymo priemones ir procesus švietimo sistemoje, domėjosi šalyse  kuriamomis EdTech (švietimo technologijų) inovacijomis, sužinojo, kaip jos gali padėti efektyviau mokyti(s). Dar3 stažuotės įvyko Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje. Stažuotės dalyviai du metus iš eilės dalyvavo BETT  ir Vokietijoje Didacta parodose.

RENGINIAI ŠVIETIMO BENDRUOMENEI

🗓️Skatiname aktyviai dalyvauti projekto vykdomose veiklose: renginiuose lietuvių ir anglų kalbomis, mokymuose, studijose, pilotinėse veiklose. Kviečiame mokyklas ir mokytojus skleisti ir dalintis tarpusavyje gerosios patirties pavyzdžiais, taip stiprinant švietimo sistemos efektyvumą.

Sekite naujienas apie artimiausius renginius EdTech centro puslapyje.

Inovacijų kultūros klausimais konsultuoja:

Vilma Jankūnė

Administracinės grupės vadovė
Konsultuoja stažuočių klausimais

El. p. vilma.jankune@nsa.smm.lt 

lt_LTLT