Veiklos, kuriose galite dalyvauti

IT studijos pedagogams

Sudarome galimybes pedagogams įgyti informatikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį ar pasitobulinti informatikos srityje, taip įgyjant informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę. Studijuoti kviečiame projekto partnerių institucijose: Vilniaus universitete ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus kolegijoje. Informaciją apie studijų programas, priėmimo tvarką, taikomus reikalavimus rasite kiekvienos aukštosios mokyklos internetinėje svetainėje.

Aktualus kvietimas: IT studijos pedagogams https://bit.ly/3h7d9

Sužinokite daugiau

Pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas

Siūlome pagal Europos piliečių skaitmeninių kompetencijų sistemą „DigComp 2.2.“ bei Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistemą „DigCompEdu“ sudarytas nuotolinių mokymų programas. Programos atliepia pedagogo specialybę ir poreikius: viena mokymų programa sukurta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, antra – pagrindinio ir vidurinio ugdymo pedagogams. Pedagogai gali kelti savo skaitmenines kompetencijas ne tik teoriniame lygmenyje, bet ir praktiškai, t.y., gali iš karto pamokose su savo mokiniais išbandyti gautas užduotis ir žinias. Mokymų programa sudaryta taip, kad užtikrintų pedagogo komfortą –  kiekvieno dalyvio mokymosi lygis parenkamas įvertinus jau turimas skaitmeninio švietimo žinias, taip skiriant jiems tinkamiausios užduotys bei temos.

Sužinokite daugiau

Skaitmeninės mokymo priemonės

Kuriame naujas ir adaptuojame skaitmenines mokymo priemones ar perkame technologinius sprendimus esamai turinio medžiagai. Skaitmeninės mokymo priemonės bus nemokamai prieinamos visoms mokykloms viename švietimo portale – patogiai mokytojui, vieno langelio principu teikiant priemones įvairiems mokomiesiems dalykams ir kitą pagalbą. Kuriamos švietimo priemonės atitiks naujas bendrojo ugdymo programas, bus pritaikytos individualių ugdymosi poreikių mokiniams (mokiniams su psichosocialiniais, intelekto sutrikimais, kalbiniais ar fiziniais iššūkiais). Dalis skaitmeninių priemonių bus perteikiamos žaidimo forma – padės įtraukti mokinius į procesą.

Sužinokite daugiau

 
Mokymo įranga

Mokyklų, atrinktų pagal kriterijus, klases aprūpiname moderniausia mokymo įranga sklandžiam nuotoliniam ir hibridiniam mokymui. Ši įranga leis efektyviai organizuoti ugdymo procesą, lanksčiai įtraukiant skaitmeninio turinio priemones. Pedagogai bus pagal poreikį konsultuojami, kaip komfortabiliai užtikrinti kokybišką ugdymą mišriu, hibridiniu ar nuotoliniu būdu.

Sužinokite daugiau

 
Skaitmeninių sprendimų išbandymas mokyklose

Savivaldybių mokyklų mokinius ir mokytojus kviečiame išbandyti naujausias technologijas, sprendimus, išmanų skaitmeninį turinį klasėse. Mielai laukiame pasiūlymų ir grįžtamojo ryšio dėl vykdomų veiklų, naujų kuriamų skaitmeninių priemonių, sisteminių pokyčių.

Sužinokite daugiau

 
Bendradarbiavimo galimybės

Skatiname mokyklų bendruomenes aktyviai dalyvauti projekto vykdomose veiklose: mokymuose, studijose, renginiuose, pilotinėse veiklose ir kt. Kviečiame mokyklas ir mokytojus skleisti ir dalintis tarpusavyje gerosios patirties pavyzdžiais, stiprinant švietimo sistemos efektyvumą.

Sužinokite daugiau

 
Tarptautinės stažuotės

Kuriame bendradarbiavimo tinklą su inovatyviausius edukacinius sprendimus pritaikiusiais užsienio šalių partneriais, tuo siekdami pasidalinti gerąja praktika skaitmeninės edukacijos srityje. Kviečiame pedagogus, švietimo inovatorius ir kitus suinteresuotus asmenis registruotis ir dalyvauti trumpalaikėse stažuotėse į įvairiose šalyse veikiančius Edtech centrus ir/ar mokyklas.

Sužinokite daugiau

 
Švietimo inovatorių tinklas

Kviečiame suinteresuotus EdTech sritimi entuziastingus mokytojus kurti pagalbos švietimo įstaigoms ir mokytojams sistemą – švietimo inovatorių tinklą. Švietimo technologijas įvaldę mokytojai galės padėti kolegoms pritaikyti skaitmenines priemones kasdienybėje – pamokose, namų darbams, taip pat atsakyti į kylančius individualius klausimus.

Sužinokite daugiau

 
Pasidalinkite EdTech centro veiklomis su bendraminčiais
lt_LTLT