Toliau kuriamos matematikos vaizdo pamokos su praktinėmis užduotimis

Sukurtos ir paskelbtos dar septynios I-IV gimnazijų klasių mokiniams skirtos matematikos vaizdo pamokos.

Vaizdo pamokos kuriamos įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centro projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“. Pagal matematikos bendrąją ugdymo programą bus sukurta 50 vaizdo pamokų, skirtų gimnazijos I-IV klasių mokiniams.  Pamokos yra titruojamos, dešimt jų bus išversta į gestų kalbą. Šiuo metu jau paskelbta dvylika pamokų.

Pamokose pateikiami uždavinių sprendimai, mokiniams paliekama galimybė patiems pagalvoti, prisiminti ar paklausti mokytojo.

Peržiūrėjus pamokas, galima sužinoti, kaip trigonometrijos žinios gali padėti pagauti pabėgusį kalinį, kaip padalinti picą, naudojant įbrėžtinius kampus. Paaiškinama, kaip svarbu buriuotojui išmanyti trigonometriją ir jos pagrindus. Tik pasitelkęs šias žinias ir stebėdamas vėjo kryptį buriuotojas pasirinks kampą, kuriuo turėtų būti pakrypęs laivas, kad išlaikytų norimą trajektoriją.

Taip pat paaiškinama, kodėl matematika ir trigonometrija jūroje yra nepamainomi dalykai, nes kapitonas renkasi kursą, kampus, galutinius taškus pagal švyturius, pagal matomus kranto objektus, pagal saulę. Žvakių gaminimo dirbtuvėse demonstruojamas trikampės piramidės formos žvakės gaminimas.

Mokiniams pateikiama užduotis:  su apskritimo formos šviestuvu išspręsti  praktišką užduotį – apjuosti apskritimo formos šviestuvą tvorele, kad būtų suformuotas keturkampis. Kitame intarpe architektas paaiškina, kodėl matematikos žinios svarbios kasdieniame architekto darbe, jei norima gauti gerą ir kokybišką darbo rezultatą.

Vaizdinis intarpas Energetikos ir technikos muziejuje supažindina, kad trigonometrija – neatsiejama elektros inžinierių darbo dalis. Jie, naudodami trigonometrines funkcijas bei grafikus, gali pavaizduoti ir analizuoti kintamosios srovės signalo bangos formą, amplitudę, dažnį ir fazę arba kintamosios srovės grandinės galią, įtampą ir srovę.

Pateikiamas praktinis pavyzdys apie vieną iš septynių pasaulio stebuklų – kabančius Babilono sodus. Pristatoma, kaip urbanistai, architektai, dizaineriai ir inžinieriai taiko matematinius principus, kaip gali apskaičiuoti garso arba šviesos skleidžiamas bangas. Muzikos įrašų studijoje, paaiškinama, kaip galima garsą fiksuoti ir matuoti, taip pat kokio stiprumo ir dažnio garsas yra mūsų aplinkoje.

Kitame intarpas bažnyčioje paaiškinama, kaip architektūroje jungiamos skirtingos plokštumos, kurios yra tiksliai apskaičiuojamos taikant pagrindinius matematinius principus. Pateikiama įdomių faktų, pavyzdžiui, kad gegnės, kurios laiko dvišlaitį bažnyčios stogą, čia yra plokštumos, kurios susikerta tiese.

„Šiomis laidomis siekiame padėti mokiniams ir juos sudominti. Tam skirti praktiniai intarpai. Filmuojant pamokas buvo iššūkių: rasti tinkamų praktinių pavyzdžių, filmuoti pamokas realioje aplinkoje“, – sako EdTech centro vadovė Indrė Šuolienė.

Vertinant mokinių pasiekimus pastebėta, kad mokiniams sunkiausiai sekasi geometrija (plokštumos geometrija, erdvės geometrija, vektoriai). Pastebėta, kad mokiniams sunkiai sekasi žinių taikymo, problemų sprendimo uždaviniai iš geometrijos srities. Mokiniams sudėtinga suprasti trigonometriją, ar pritaikyti reikiamas formules.  Mokiniams nėra lengva spręsti tekstinius uždavinius, įrodymo uždavinius. Šiems dalykams skirta dėmesio kuriant vaizdo pamokas.

Jau paskelbtas pamokas I-IV gimnazijos klasių mokiniams galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros Youtube paskyroje.

Pamokos I gimnazijos klasei.

Pamokos II gimnazijos klasei.

Pamokos III gimnazijos klasei.

Pamokos IV gimnazijos klasei.

EdTech centras


lt_LTLT