Pedagogų skaitmeniniam tobulėjimui EdTech centras skiria apie 5 mln. eurų

Šiais metais Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras suteiks galimybę daugiau nei 2 tūkst. pedagogų patobulinti savo skaitmeninius įgūdžius pagal Europoje pripažintą mokymo sistemą. Bendrai pedagogų tobulėjimui projekte numatyta 4,7 mln. eurų, iš viso žinias gilins 3,5 tūkst. mokytojų ir dėstytojų.

Siekiant kelti mokytojų kvalifikaciją, pasirašytos sutartys dėl programos kūrimo ir įgyvendinimo skaitmeninių įgūdžių gerinimui priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 kl. pedagogams.

„Programos dėka turėsime daugiau kaip 2 tūkst. patobulėjusių specialistų bei virš 100 tūkst. mokinių, kuriuos mokys kompetencijas pagerinę mokytojai. Programos metu pedagogai mokysis kurti skaitmeninį ugdymo turinį, susipažins su kibernetinio saugumo reikalavimais bei naujausių technologijų pritaikymu pamokoms. Taip pat bus gerinami informacijos valdymo įgūdžiai, supažindinama su bendravimo ir bendradarbiavimo skaitmeninėje erdvėje principais“, – pasakoja EdTech centro vadovė Indrė Šuolienė.

Dėmesys bus skiriamas ir pačių mokinių skaitmeninio raštingumo ugdymui, mokytojų turimų žinių bei gebėjimų perdavimui klasei. Mokytojai turės galimybę ne tik atlikti praktines užduotis, bet ir stebėti kolegų su mokiniais atliktas veiklas.

Mokymus sudarys kūrybinis programavimas, 3D modeliavimas, virtualios realybės bei dirbtinio intelekto naudojimas pamokose, atsižvelgiama į technologijų pritaikymą specialiųjų poreikių mokinių ugdymui.

Siekiant užtikrinti aukščiausius rezultatus, programa bus grindžiama Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistemomis „DigCompEdu“ ir „DigComp2.2“, kuriomis naudojasi dauguma Europos Sąjungos valstybių. Pagrindinis sistemų privalumas – personalizuoto mokymosi svarba. Standartizuotos sistemos leidžia visų lygių pedagogams išsamiai ir kokybiškai įsivertinti, nusistatyti skaitmeninių kompetencijų lygį ir tikslingai jas kelti.

Planuojama, jog programa startuos jau šių metų pavasarį ir truks iki 2024 m. birželio mėnesio.

Be to, nuo praėjusio rudens pedagogams sudarytos galimybės nemokamai studijuoti informatikos mokomojo dalyko modulio arba magistrantūros studijose bei dalyvauti tarptautinėse stažuotėse. Šalies aukštosios mokyklos taip pat sulaukė finansavimo bei rengs savo kvalifikacijos tobulinimo programas. Pagal jas organizuojami mokymai padės apie 800 dėstytojų suskaitmeninti savo dėstomo dalyko turinį, modulius, užduotis lietuvių ir anglų kalbomis.


lt_LTLT