Mokytojai gali įsitraukti į švietimo inovatorių tinklą

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras kviečia mokytojus teikti prašymus įsitraukti į Švietimo inovatorių tinklą. 

Tinklą sudarys mokytojai – edukacinių technologijų (EdTech) entuziastai, kurie naudoja edukacines technologijas savo pedagoginėje veikloje, skatina ir populiarina jų naudojimą savo bendruomenėse, padeda formuoti švietimo srities inovacijų kultūrą ir vystyti gerųjų patirčių sklaidą.

Švietimo inovatorių tinklo paskirtis:  

  • užmegzti tarpusavio ryšius bendradarbiavimui ir gerųjų patirčių sklaidai; 
  • stiprinti mokytojų skaitmenines kompetencijas; 
  • sudaryti galimybę mokytojams įsitraukti į skaitmeninių mokymo priemonių kūrimą, testavimą ir tobulinimą.  

Į švietimo inovatorių tinklą įsitraukusiems mokytojams EdTech centras organizuos mokymus: 

bendruosius, kurių metu bus praktiškai išbandomos skaitmeninės mokymo priemonės, pritaikytos bendrosioms programoms, bendrosioms kompetencijoms ir psichologijos žinioms ir dalykinius, kurių metu bus praktiškai išbandomos naujai sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės, pritaikytos konkretiems mokymo dalykams.

Švietimo inovatoriai, baigę bendruosius ir (ar) dalykinius švietimo inovatorių mokymus ir pristatę mokymų metu išbandytas skaitmenines mokymo priemones švietimo įstaigose, turės teisę pretenduoti į švietimo inovatoriams skirtas stažuotes užsienyje.

Ateityje EdTech centras bendradarbiaus su švietimo inovatoriais vertinant švietimo technologijų ir inovacijų sprendimus išbandymui mokyklose – ar atitinkamų produktų ir paslaugų turinys yra inovatyvus, išbaigtas, kuria pridėtinę vertę ugdymo procesui bei yra susietas su bendrojo ugdymo programomis. 

PRAŠYMŲ TEIKIMAS 

Prašymai priimami iki 2023 m. rugsėjo 15 d. 15:45 val. 

Prašymo forma >>>>

Daugiau informacijos >>>>

 

Dėl prašymo teikimo konsultuoja Alma Račkauskienė, tel. +370 604 08489, el. p. alma.rackauskiene@nsa.smm.lt. 


lt_LTLT