Inovacijos Lietuvos mokyklose: pedagogai noriai gerina informacinių technologijų įgūdžius, klasėse daugės modernių sprendimų

Išmaniosios technologijos bei inovacijos – vis dažnesnė praktika švietimo sektoriuje. Šiandien daug mokytojų noriai gerina informacinių technologijų žinias, pamokose vis dažniau pasitelkia įvairius išmanius sprendimus, dėl kurių mokymo ir mokymosi procesai tampa modernesni ir įdomesni. Nors pastebima, kad Lietuvoje daugėja skaitmenines kompetencijas pagerinusių mokytojų, tačiau jiems vis dar trūksta praktikos tradicines pamokas pildyti skaitmeniniais sprendimais.

 

Centro vadovė I. Šuolienė

Skaitmeninę transformaciją šalies švietimo įstaigose įgyvendina Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras, kuris sudaro galimybes pedagogams dalyvauti IT studijose, tobulinti praktinius įgūdžius, kuria naujas skaitmenines mokymo priemones, organizuoja vietinius ir tarptautinius renginius, stažuotes ir vykdo kitas su švietimo sektoriumi susijusias veiklas. Kaip teigia EdTech centro vadovė Indrė Šuolienė, vienas centro tikslų yra užtikrinti, kad mokytojų skaitmeninės kompetencijos pasiektų pažengusiųjų lygį. Iki metų pabaigos savo įgūdžius pagerins apie 4000 pedagogų.

 

„Kuriant skaitmenines priemones, EdTech centras skiria didelį dėmesį kokybei: remiasi tyrimais grįstais duomenimis, atsižvelgia į mokinių amžiaus tarpsnius, bendradarbiauja su mokytojų asociacijomis. Be to, įvairius EdTech sprendimus išbandyti leidžia Testbed procesas, kurios dėka inovacijų kūrėjai iš mokytojų ir mokinių sulaukia grįžtamojo ryšio ir tokiu būdu gali efektyviai tobulinti savo

produktus. Šia galimybe pasinaudojo daugiau nei 30 kūrėjų, jų produktus išbandė virš 200 mokyklų. Dialogas su pedagogais padeda išgryninti turinio poreikį ir suprasti, kaip bei kur integruoti pažangiausius skaitmeninius sprendimus. Remiantis gruodį atlikta mokytojų apklausa, galima išskirti šias  pagrindines poreikio sritis: vaizdinį turinį, interaktyvaus mokymosi turinį ir simuliacijas, diferencijuotas interaktyvias užduotis, mokomuosius žaidimus“, – teigė I.Šuolienė.

 

EdTech centro vadovė pažymi, jog Lietuva, lyginant su kitomis užsienio valstybėmis, patenka tarp lyderių skaitmeniniame švietime: „Esame sulaukę ne vienos šalies švietimo atstovų susižavėjimo ir susidomėjimo, užmegzta ne viena partnerystė. Centro veiklos įvertintos tarptautiniuose apdovanojimuose „Innovation in Politics Awards“, kaip vienas iš geriausių švietimo projektų Europoje“.

 

Klasėse – interaktyvios skaitmeninės mokymosi priemonės ir hibridinė įranga

„Innovation in Politics Awards“

 

Lietuvos mokyklose vis dažniau taikomi technologiniai sprendimai pasižymi įvairove, interaktyvumu – yra skirti kurti personalizuotus ugdymo scenarijus. Jau netrukus šalies pedagogus pasieks dar vienas unikalus sprendimas – užduočių bankas, kurį sudarys daug diferencijuotų, interaktyvių užduočių su integruotu įrankiu, leisiančiu paskirti mokiniams užduotis atsižvelgiant į jų gebėjimus, turinio sudėtingumo lygį.

 

„Anksčiau, prieš dešimtį metų, mokomąjį turinį pedagogai dažniausiai pateikdavo skaidrėse, o šiandien mokytojai ir mokiniai pamokose gali naudoti dirbti

nio intelekto įrankius, virtualias mokymosi aplinkas. Daug investuojame į dirbtinio intelekto sklaidą ir jo populiarinimą, galime džiaugtis išaugusiu mokytojų susidomėjimu bei ekspertų vertinimu – DI apdovanojimuose pelnėme nominaciją „AI for SocialGood“, – reflektuoja vadovė. – Svarbu pabrėžti, kad daugybė skaitmeninių mokymo priemonių yra nemokamos, lengvai visiems prieinamos internete, Švietimo portale emokykla.lt ir kitose elektroninėse aplinkose“.

 

I. Šuolienės teigimu, kad minėtame portale daug skelbiamų skaitmeninių priemonių yra sužaidybintos – pateikiamos žaidimo forma. Toks turinio pateiki

mas skatina mokinius labiau įsitraukti į mokymosi procesą, jį padaro dar įdomesnį. Portale pateiktos ir dar kuriamos skaitmeninės priemonės leidžia mokytis matematikos, lietuvių, anglų, gestų, lotynų, kalbų, istorijos, programavimo, biologijos ir kitų dalykų. Atnaujintame portale bus matoma mokymosi pažangos analitika, atsiras galimybė taikyti dirbtinio intelekto įrankius, pavyzdžiui – virtualų asistentą.

 

Viena pirmųjų EdTech centro skaitmeninių priemonių – matematikos vaizdo pamokos

EdTech centras taip pat dėmesį skiria hibridinio, nuotolinio ir mišraus ugdymo prototipams kurti. Šie prototipai padės mokytojams pasirengti pamokoms esant neįprastoms ir nekasdienėms situacijoms, kai pamokas reikia organizuoti kitu būdu. Švietimo įstaigas jau pasiekė  500 įrangos komplektų, reikalingų hibridiniam mokymui, kuris skatina nuotolinio mokymosi ir tradicinio darbo klasėse sąveiką.

 

Centro vadovės teigimu, skaitmena sukuria galimybę mokytojui ir mokiniui pasirinkti mokymosi būdą ir formą, bet nėra skirta užgožti įprasto mokymo. „Svarbu pabrėžti, kad galėjimas pasirinkti mokymosi būdą yra esminis poreikis, kurio kol kas neatliepia įprastos mokymosi priemonės. Vis dėlto skaitmena turėtų papildyti įprastinę veiklą, bet neužgožti įprasto mokymo. Tikslas yra įvairesnės, praturtinto turinio pamokos, kurios motyvuotų mokinius aktyviai dalyvauti ir įtrauktų, sudomintų ir sužadintų kūrybiškumą ir smalsumą tyrinėti, pažinti ir eksperimentuoti“, – modernų mokymąsi apibūdina I. Šuolienė

 

Šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras įgyvendina komunikacijos kampaniją ,,Mokyti(s) paprasta“. Jos tikslas yra šviesti mokytojus, mokinius, jų tėvus ir kitus švietimo bendruomenės narius apie skaitmeninių technologijų ir inovacijų naudą, atverti naujas galimybes moderniam ir inovatyviam mokymui.


lt_LTLT