Švietimo pažangos asamblėjoje skleidėsi mokinių kūrybiškumas ir novatoriškos idėjos

Šių metų paskutinę pavasario dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusioje Švietimo pažangos asamblėjoje linkėjimus mokykloms dalyviai kūrė įtraukaus ugdymo, mokyklų bendradarbiavimo kultūros, švietimo transformacijos ir ugdymo programų atnaujinimo temomis.

Švietimo pažangos asamblėjos dalyviai. Nuotr. aut. Jonas Petronis

Jau antri metai iš eilės Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotu renginiu, skirtu Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti, siekiama atkreipti dėmesį į mokinių įtraukimo į švietimo pažangos procesą svarbą, skatinamas bendradarbiavimas tarp mokyklų. Noras dalytis naujoviška, mokinius įtraukiančia, į juos orientuota ir su jų interesais susieta mokymosi patirtimi asamblėjos metu buvo išpildytas su kaupu.

Renginio metu pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į švietimo skaitmeninės transformacijos svarbą, tad šiais metais asamblėja vyko ne tik gyvai, bet ir virtualioje erdvėje. Net šešios komandos iš skirtingų mokyklų kūrė savo „Ateities mokyklą“ skaitmeniniame „Minecraft“ pasaulyje. Komandos statė savo mokyklas organizacijos „Trys kubai“ virtualiai atkurtame 700 metų jubiliejų švenčiančio Vilniaus senamiestyje. Mokinių pastatytos ateities mokyklos sklandė oro salose, buvo įterptos į žaliąsias zonas jas darniai sujungiant su gamta, transformuoti senamiesčio pastatai juos pritaikant mokymo(si) poreikiams. Aiškiai matomas mokinių noras mokytis modernioje, bet žalioje ir harmoningoje aplinkoje.

Ministerijoje vykusioje renginio dalyje iš 27 Lietuvos mokyklų atvykę mokiniai ir mokytojai buvo suskirstyti į grupes pagal temas. Kiekvienoje grupėje dalyviai pristatė savo iniciatyvas, kurios padeda mokykloms prisitaikyti prie šiuolaikinių mokinių poreikių. Kartu bendradarbiaujant grupėse sukurti palinkėjimai visai švietimo bendruomenei. Asamblėjoje skleidėsi dalyvių kūrybiškumas ir novatoriškumas.

Įtraukiojo ugdymo grupės dalyviai visai švietimo bendruomenei linki bendradarbiavimo ir bendravimo įvairiais lygmenimis mokyklose be barjerų ir už jų ribų, kviečia kūrybiškai ir įtraukiai ugdymo procese panaudoti skaitmeninius sprendimus.

Mokyklos bendradarbiavimo kultūros grupės dalyviai linkėjo SVAJOTI: S – spręsti problemas kartu, V – veikti efektyviai, kūrybiškai ir drąsiai, A – augti kartu, J – jausti bendradarbiavimo galimybes ir poreikius, O – organizuoti optimistiškai, T – telkti bendruomenę bendram tikslui, I – ieškoti naujovių, sprendimo būdų ir galimybių. „Nebijokite to, ko nežinote, – išbandykite GIS“, – drąsina Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. O Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno mokykla pabrėžia, kad „mokykla neturi būti tik pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas“.

Ugdymo programų atnaujinimo grupės dalyviai linkėjo dalytis geraisiais pavyzdžiais su kitų miestų bendrojo ugdymo įstaigomis, pritaikyti jau veikiančius, kasdienį ugdymą papildančius metodus. Visi sutartinai linkėjo kurti ir tobulinti infrastruktūrą, priemonių bazę, suteikiančią laisvę mokytojui būti kūrybiškam ir auginti kūrybiškas asmenybes. Norima suteikti mokytojams daugiau laiko esmei – mokiniams ir visaverčiam ugdymui.

Švietimo transformacijos grupės dalyviai atkreipė dėmesį, kaip svarbu atsakingoms institucijoms imtis veiksmų, siekiančių paremti mokytojus skaitmeninių technologijų srityje ir užtikrinti, kad šios technologijos būtų naudingos ir draugiškos mokytojams. Linkima atkreipti dėmesį į geresnį mokinių ir mokytojų sąveikos aspektą, didesnį lankstumą ir pritaikomumą įvairioms mokymo(si) situacijoms. Svarbu ir grįžtamasis ryšys iš tokios platformos pagrindinių vartotojų – mokytojų.

Visoms mokykloms prieinamos švietimo platformos www.emokykla.lt funkcionalumai šiuo metu yra tobulinami Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centro, įgyvendinant projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“, finansuojamą Europos Sąjungos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. Atnaujinta platforma bus atvira visiems, draugiška vartotojui ir nemokama: vieno langelio principu bus teikiamos priemonės įvairiems mokomiesiems dalykams ir kita pagalba (daugiau apie projektą sužinokite SKAITMENINĖS PRIEMONĖS » EdTech centras (smm.lt)). EdTech centras džiaugiasi bendradarbiavimu su LR Prezidentūros kanceliarija organizuojant renginį – Švietimo pažangos asamblėją. Išsakyti dalyvių palinkėjimai tik dar kartą mums patvirtino, kaip yra svarbu su švietimo bendruomene kurti ryšį. Ne tik klausyti, bet ir išgirsti jų nuomonę bei patirtį. Atnaujindami platformos funkcionalumus ir turinį mokykloms to ir siekiame – bendrakūros kartu su mokytojais, nes šis sprendimas skirtas juk būtent jiems.

Pasaulio – visų Mūsų – Taikos ir Laimės Angela
Pasaulio – visų Mūsų – Taikos ir Laimės Angelas

Švietimo pažangos asamblėją vainikavo unikalus „Pasaulio – visų Mūsų – Taikos ir Laimės Angelas“, skirtas Ukrainos vaikams ir nutapytas autizmo spektro sutrikimą turinčios mergaitės Anos Raketytės, vadovaujamos visuomenininko ir ypatingų poreikių vaikų kūrybiškumo ugdymo veiklų vadovo Valdo Kančausko, „Taikos angelo“ projekto iniciatoriaus ir vadovo.

Švietimo pažangos asamblėją šiais metais organizavo LR Prezidento kanceliarija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras, VDU Švietimo akademija, EDU Vilnius, „Renkuosi mokyti!“, asociacija „EdTech Lietuva“, „Trys kubai“ ir Lietuvos moksleivių sąjunga.

Švietimo pažangos asamblėjos organizatoriai ir renginio moderatoriai. Nuotr. aut. Jonas Petronis

en_GBEN