Digital Competencies

The EdTech center provides opportunities for educators to participate in IT studies or improve practical skills. How?

IT STUDIES

🎓We create opportunities for educators to obtain a master's degree in informatics or to improve their practical skills in the IT field .

We invite you to study at the project partner institutions:

  • at the Vilnius University;
  • at the Kaunas University of Technology;
  • at the Vytautas Magnus University
  • at the Vilnius College

Artimiausius kvietimus studijuoti skelbsime EdTech centro puslapyje.

Baigę studijas pedagogai mokyklose padėtų kolegoms pereiti prie modernaus, inovatyvaus ugdymo proceso, nes studijuodami turės galimybę pagilinti IT taikymo virtualiajame ir nuotoliniame mokymesi žinias, įgyti reikiamus įgūdžius ir gebėjimus.

DIGITAL SKILLS IMPROVEMENT PROGRAMS

The EdTech Center organizes digital skills improvement programs for preschool education and K-12 for pedagogues.

During the program, educators will learn to create digital educational content, learn about cybersecurity requirements, and apply the latest technologies to lessons. In addition, pedagogues will improve their information management skills and will learn about the principles of communication and cooperation in the digital space..

Attention is paid to the development of the student's digital literacy and the transfer of the knowledge and abilities of the teachers to the class. Teachers will have the opportunity not only to perform practical tasks but also to observe the activities performed by their colleagues with students.
The training consists of creative programming, 3D modeling, and the use of virtual reality and artificial intelligence in lessons, taking into account the application of technology to the education of students with special needs.
The program is based on the digital competence systems of European educators, "DigCompEdu" and "DigComp2.2", kuriomis naudojasi dauguma Europos Sąjungos valstybių. Pagrindinis sistemų privalumas – personalizuoto mokymosi svarba. Standartizuotos sistemos leidžia visų lygių pedagogams išsamiai ir kokybiškai įsivertinti, nusistatyti skaitmeninių kompetencijų lygį ir tikslingai jas kelti.
ir daugiau apmokytų specialistų
mokinių, kuriuos mokys kompetencijas pagerinę mokytojai

Skaitmeninių kompetencijų klausimais konsultuoja:

Rita Baškienė

Skaitmeninių kompetencijų programos specialistė

Konsultuoja informatikos mokomojo dalyko modulio, informatikos magistrantūros studijų bei dėstytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo klausimais.
Ph. No +370 618 21951
Email rita.baskiene@nsa.smm.lt

Rita Losevič

Skaitmeninių kompetencijų programos specialistė

Konsultuoja pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo klausimais.
Tel. Nr. +370 658 15398
Email rita.losevic@nsa.smm.lt

en_GBEN