Mokyklos galės išbandyti nuotolinio, mišriojo ir hibridinio ugdymo prototipus

Nacionalinė švietimo agentūros EdTech centras kviečia bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus iki 2023 m. rugsėjo 12 d. registruotis ir išbandyti nuotolinio, mišriojo ir hibridinio ugdymo prototipų praktinių veiklų pavyzdžius.

Prototipai – skaitmeniniai metodinės pagalbos rinkiniai su teorine medžiaga mokytojui, organizuojančiam ugdymo procesą nuotoliniu, mišriuoju ir hibridiniu būdu. Šiame kontekste:

 • nuotolinis ugdymas toks mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, būdami skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis, bendrauja su mokytoju mokymo tikslams pasiekti;
 • mišrusis ugdymas mokymo būdas, kai dalis ugdymo proceso organizuojama kasdieniu(kontaktiniu būdu), o dalis – nuotoliniu būdu visai klasei;
 • hibridinis ugdymas – mokymo būdas, kai lygiagrečiai derinami du skirtingi mokymo proceso organizavimo būdai: nuotolinis ir kasdienis (kontaktinis būdas). Tai yra kai dalis mokinių mokosi klasėje kontaktiniu būdu, o dalis jungiasi dalyvauti pamokoje nuotoliniu būdu, naudodamiesi įvairiomis technologijomis.

Išbandymo tikslas – nustatyti stipriąsias ir tobulintinas parengtų veiklų naudojimo klasėje puses ir gauti išbandžiusiųjų mokytojų pastabas bei pasiūlymus.

Atrinktų mokyklų mokytojams bus surengti dviejų dienų nuotoliniai mokymai, kuriems pasibaigus jie išbandys siūlomas prototipų veiklas ir parengs išbandymo ataskaitą, įvertindami stipriąsias ir tobulintinas prototipų veiklas.

Viso išbandymų proceso metu bus sudarytos sąlygos mokytojams konsultuotis su Prototipų kūrėjais bei koordinatoriais.

Mokytojams, sėkmingai dalyvavusiems išbandymo veiklose bus išduodamos tai patvirtinančios pažymos.

REGISTRACIJA >>>>

Mokyklos, ketinančios dalyvauti prototipų išbandyme:

 • turi nuotoliniam, mišriam ir hibridiniam ugdymui reikalingą įrangą;
 • įsipareigoja teikti organizacinę ir administracinę paramą mokytojams, išbandantiems prototipų veiklas;
 • prioritetas yra mokykloms iš skirtingų regionų ir EdTech centrui teikusioms paraiškas hibridinei įrangai gauti.

Kviečiami mokyklų mokytojai, kurie dėsto šiuos dalykus nurodytose klasėse:

 • anglų kalba (7 kl.);
 • dorinis ugdymas (etika) (8 ir 11/III gimn. kl.);
 • gamtos mokslai (2 kl.);
 • geografija (6 ir 9/I gimn. kl.);
 • informatika (12/ IV g. kl.);
 • lietuvių kalba ir literatūra (4 ir 7 kl.);
 • matematika (1 kl., 6 kl. ir 12/IV gimn. kl.);
 • muzika (3 kl.);
 • prancūzų kalba (7 kl.);
 • teatras (11/ III gimn. kl.);
 • vokiečių kalba (10/ II gimn. kl.);
 • yra motyvuoti dalyvauti prototipų išbandymo veiklose;
 • įsipareigoja dalyvauti praktinių veiklų pavyzdžių išbandymo mokymuose ir konsultacijose, išbandyti pavyzdžiuose suplanuotas veiklas 2023 m. spalio 2 d. – 2023 m. lapkričio 6 d. bei parengti ir iki 2023 m. lapkričio 17 d. pateikti projekto vykdytojams prototipų veiklos išbandymo ataskaitą;
 • turi ne mažesnę nei vienerių metų patirtį nuotolinio, mišriojo ir hibridinio ugdymo srityse.

Privalumas jei mokytojai, dalyvauja „EdTech“ projekto veiklose išbandant inovatyvius skaitmeninius produktus, yra mokytojai inovatoriai.


en_GBEN