Mokykloms kuriamos naujos skaitmeninės mokymo priemonės

Planuojama, jog per ateinančius metus Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras mokykloms galės pasiūlyti dešimtis naujų skaitmeninių mokymo priemonių (SMP), kurios bus nemokamos ir laisvai prieinamos.

Šiuo metu rengiamos SMP Lietuvos geografijai, gestų kalbai, Lietuvos istorijai, aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams, interaktyvūs modeliai chemijai ir fizikai mokytis bei matematikos vaizdo pamokos.

Taip pat bus kuriamos priemonės lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros ugdymui, priešmokykliniam ugdymui, pilietiškumo pagrindams, etninei kultūrai, lietuvių kalbai (pagal kalbos mokėjimo lygius), interaktyvūs modeliai matematikai ir biologijai, žaidimai matematikai, informatikai ir teksto suvokimo gebėjimams ugdyti, priemonė gamtos mokslams, interaktyvus Lietuvos  žemėlapis istorijai ir geografijai, virtualiosios realybės (VR) priemonės.

Be to, formuojamas skaitmeninių užduočių bankas, kuriuo naudojantis mokytojai galės susikurti užduočių rinkinius, atliepiančius klasės, pamokos ar temos poreikius. Banko papildymui kuriamos skaitmeninės užduotys matematikai, menų istorijai, geografijai, istorijai, informatikai, ekonomikai ir verslumui, filosofijai, teisei, gamtos mokslams, biologijai, fizikai, chemijai ir astronomijai.

„Skaitmeninės mokymo priemonės didina šiuolaikinio ugdymo potencialą. Dirbant su jomis galima geriau realizuoti ugdymo turinį, personalizuoti mokymąsi, skatinti mokinių įsitraukimą ir geriau stebėti jų pažangą“, – teigia EdTech centro vadovė Indrė Šuolienė.

Pasak I. Šuolienės, SMP gali būti labai įvairios: skaitmeninės užduotys ar užduočių rinkiniai, interaktyvi medžiaga, žaidimai, virtualios realybės įrankiai ir kita. „Poreikis priklauso nuo dalyko specifiškumo. Pavyzdžiui, matematikos mokytojai prašo daugiau matematinio samprotavimo ir geometrijos temų priemonių, kalbų mokytojai – kuo daugiau kūrybinių užduočių, gamtos mokslų mokytojai – tyrinėjimu grįstu veiklų“.

Priemonių kūrimas yra grindžiamas universalaus dizaino pagrindu, kuris leidžia vaikui mokytis jam priimtinoje aplinkoje, tinkamu  tempu ir su tinkama prieiga. Svarstant kokias SMP kurti, įtraukiama švietimo bendruomenė, mokytojų asociacijos ir kiti turinio ekspertai.

„Kviečiame verslo atstovus aktyviai dalyvauti pirkimuose ir skelbiamose rinkos konsultacijose. Labiausiai tikimės technologinių sprendimų ir profesionalių turinio specialistų įsitraukimo. Įmonių atvirumas ir noras bendradarbiauti yra esminė kokybiškų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo galimybė“, – sako EdTech centro vadovė.

 

Priemonės kuriamos įgyvendinat projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija“, kurio vieni iš tikslų yra supažindinti švietimo įstaigas su inovatyviausiomis ugdymo priemonėmis, skatinti išbandyti naujus, patrauklius skaitmeninius mokymosi sprendimus mokyklose, naudotis pažangiausia įranga.

Pagal projekto planus, visos priemonės bus sukurtos iki kitų metų birželio mėnesio, tačiau dalis jų mokyklas pasieks dar šiemet.

 

Naujos ir esamos SMP laisvai prieinamos atnaujinamame Švietimo portale (www.emokykla.lt).

 


en_GBEN