Renginyje mokyklos galės susipažinti su švietimo inovacijomis

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras rugsėjo 20 d. rengia nuotolinę edukacinių technologijų mugę.

Centras pakvietė edtech kūrėjus pristatyti sprendimus, kuriuos švietimo įstaigos galėtų naudoti ugdyme ir vadybinėje veikloje.

„Norime padėti mokykloms ir kūrėjams susitikti bei rasti galimus sprendimus, kurie būtų naudingi tiek mokytojams, tiek mokyklų vadovams. Tikimės, kad jau išbandyti sprendimai sudomins mokyklas. Taip pat norime paskatinti verslus aktyviau kurti sprendimus švietimui“, – sako EdTech centro vadovė Indrė Šuolienė.

Ji pažymi, kad prioritetai bus skiriami ne technologiniams, o turinio, dalykų mokymo sprendimams.

Renginys vyks 15:00-16:00 val.

Prisijungimo nuoroda (MS Teams) >>>>

Kokie sprendimai bus pristatomi?

Švietimo renesansas, UAB, Elicėjus

Dirbtiniu intelektu grįsta, mokymo(si) platforma. Identifikuoja žinių spragas ir sudaro jų likvidavimui skirtą personalizuotą planą su interaktyviu vaizdo ir užduočių turiniu. Pirmas mokomasis dalykas – matematika 5-12 klasių mokiniams ir mokytojams pagal atnaujintą BUP.

Tinka 5-12 klasėms

Forward education tools, Scoolsy

Internetinė platforma mokytojams ir mokiniams su atnaujintu ugdymo turiniu, skirta individualizuoto mokymo(si) organizavimui, į(si)vertinimui ir vaiko individualios pažangos stebėjimui. „Scoolsy“ suteikia realias galimybes užtikrinti ugdymą be spragų: atlikus diagnostiką ir išsikėlus asmeninius tikslus mokiniai yra įgalinti tuo pačiu metu mokytis skirtingas vieno dalyko temas ar pasirinkti skirtingus tos pačios užduoties atsiskaitymo būdus.

Tinka 5-10 klasėms.

Team bit, Jira Service Management

Kompiuterinė sistema ir programa skirta bendravimui tarp mokyklos administracijos, mokytojų, tėvų ir mokinių. Produktas suteikia lengvą ir patogų įvairių užklausų rinkimą, jų paskirstymą ir apdorojimą.

Visos amžių grupės. Galima pritaikyti ir ugdymui organizuoti.

Demo versija: https://teambit-demonstration-premium-sandbox-783.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/12

Lingua intellegens, UAB, Oxsico

OXSICO teksto sutapčių tikrinimo sistema, kartu su DI lietuvių kalbos atpažinimus padeda užkardyti plagiato atvejus ir padeda mokyti akademinio sąžiningumo.

Produktas skirtas tinkamas ugdymui, administravimui: tikrinti rašto darbus, mokyti akademinio sąžiningumo.

Neurotechnology, UAB, SentiSight.ai

Vaizdų atpažinimo platforma, paremta dirbtinio intelekto metodais. Vartotojai gali įkelti savo nuotraukas ir kelių mygtukų paspaudimu apmokyti neuroninius tinklus atpažinti objektus tose nuotraukose. Platforma intuityvi ir pritaikyta žmonėms, mažai susidūrusiems arba išvis nesusidūrusiems su mašininiu mokymusi bei dirbtinio intelekto algoritmais. Galėtų būti naudojama vyresnių klasių moksleivius supažindinti su dirbtinio intelekto metodais ir koncepcijomis.

9-12 klasių moksleiviams.

UAB Vedliai, Vedliai

Programa mokytojams, padedanti pasiruošti ir kūrybiškai integruoti informatiką 1-8 klasėse.

Tinka 1-8 klasėms.

UAB „Karjeros kelias“, Spotiself

Profesinio orientavimo platforma. Ugdomas požiūris į karjerą, ne tik kaip į ateities profesijos pasirinkimą, bet kaip į ėjimą gyvenimo keliu – supratingą, sąmoningą, tyrinėjantį, kritišką. Ypatingas dėmesys skiriamas mokinio bendrųjų kompetencijų ugdymui, asmeninės ūgties progreso stebėjimui. Mokykla turi galimybę stebėti bei vertinti vykstantį ugdymo karjerai procesą, gauti kiekybinius ir kokybinius stebėsenos rodiklius, naudoti skaitmenizuotą individualaus ugdymo plano (IUP) sudarymo formą.

Tinka 8-12 klasėms.

UAB Vextur, Moodle

Atviro kodo mokymų valdymo ir ugdymo organizavimo sistema, kuri gali būti pritaikyta bet kokiai mokymo(si) sričiai. Platforma, taupanti laiką ir resursus, suteikianti interaktyvią mokymos(si) patirtį. Suteikia galimybę ne tik organizuoti ugdymo procesą, bet ir atlikti stebėseną bei priimti sprendimus remiantis duomenimis.

SpeakTX OÜ, SpeakTX

Kalbos terapijos platforma, kurioje pateikiami interaktyvūs pratimai, kuriuos sukūrė logopedai. Padeda individualizuoti terapijos užsiėmimus ir suteikia lankstumo bei didesnę pratimų kontrolę.

Tink vaikams nuo 3 metų, siekiant palaikyti kalbėjimo ir kalbos raidą bei įveikti vaikystės kalbos sutrikimus. Pratimai gali būti darželyje, mokykloje, vadovaujant specialistui, arba namuose savarankiškai ar padedant tėvams.

Ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikams.

PLAČIAU >>>>

VŠĮ „3Q Health Education Institute”, 3Q sveikatos ugdymo studijos

Tikslas – sukurti realų, pamatuojamą teigiamą pokytį vaikų fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai bei ugdyti tvarų sveikatos elgesį. Produkto turinys: skaitmenizuotos 36 savaitinės fizinio ugdymo pamokos ir kasdieninės pratybos; 3 moduliai: 1-2 kl., 3-4 kl., 5-6 kl.; atitinka 2022 m. NŠA atnaujintos Fizinio Ugdymo programos turinį. Integracija į mokyklos dienotvarkę –  kasdienės pratybos – ryte ir po pamokų – 12 min., 1 iš 3 savaitinių Fizinio ugdymo pamokų – 35 / 45 min. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai mokytojams.

Tinka 1-6 klasėms.

Trys kubai, Žaidimu paremtos pamokos

Three Cubes (Trys kubai) teikia žaidimu paremtas pamokas. Jomis naudojosi jau virš 30 tūkst. Mokinių. Teikia pasaulio pažinimo ir pilietiškumo pamokų paketus. Šios temos — iš atnaujintos ugdymo programos.

Naujoje platformoje bus vis įkeliamos naujos temos, artimiausios numatomos temos: kibernetinis saugumas, pasaulio pažinimas, pilietiškumas, medijų raštingumas.

Tinka 3-10 kl. mokiniams.

„Vyturys“, Skaitmeninių knygų biblioteka

„Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekoje yra (beveik) visos grožinės literatūros knygos, reikalingas mokant lietuvių kalbos ir literatūros 1- 12 klasių mokinius, skaitmeniniu ir garsiniu formatu. Produktas pritaikytas disleksijos sutrikimą turintiems vaikams. Skaitymo aplinka leidžia pasirinkti specialų šriftą, ekrano fonines spalvas, audio knygos variantą.


en_GBEN